Středa 24. prosince
Štědrý večer
16:00 mše svatá
Chrám sv. Bartoloměje
24:00 půlnoční mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Čtvrtek 25. prosince
Slavnost Narození Páně
8:00 mše svatá
Chrám sv. Bartoloměje
9:30 mše svatá s dětmi
kostel sv. Víta na Zálabí
18:00 mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Pátek 26. prosince
Svátek svatého Štěpána
8:00 mše svatá
Chrám sv. Bartoloměje
9:30 mše svatá s dětmi
kostel sv. Víta na Zálabí
18:00 mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Sobota 27. prosince
Svátek svatého Jana, apoštola a evangelisty
8:00 a 18:00 mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice
(po večerní mši svaté žehnání svatojánského vína)

Neděle 28. prosince
Svátek Svaté Rodiny
8:00 mše svatá
Chrám sv. Bartoloměje
9:30 mše svatá s dětmi a obnovou manželských slibů
kostel sv. Víta na Zálabí
18:00 mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice

Středa 31. prosince
Zakončení občanského roku
8:00 mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice
16:00 mše svatá s děkovnou pobožností
Chrám sv. Bartoloměje

Čtvrtek 1. ledna
Slavnost Matky Boží, Panny Marie, Nový rok
8:00 mše svatá
Chrám sv. Bartoloměje
9:30 mše svatá s dětmi
kostel sv. Víta na Zálabí
18:00 mše svatá
Klášterní kostel Nejsvětější Trojice