Po pěti letech soudních tahanic je jasno. Markéta Pošíková se musí písemně omluvit Marku Semerádovi prostřednictvím občasníku Cerhenické rozhledy za porušení ochrany jeho osobnosti. Jmenovaná občanka Cerhenic se snažila domoci odkladu vykonatelnosti verdiktu Vrchního soudu v Praze dovoláním k Nejvyššímu soudu ČR, ten jí však nevyhověl. Marek Semerád proto trvá na vykonatelnosti rozhodnutí. Žalobu na ochranu osobnosti podal Marek Semerád za tvrzení Markéty Pošíkové, která vyšla nejen v týdeníku Kolínský Pres, ale objevila se též před komunálními volbami v roce 2006 v Cerhenicích v poštovních schránkách. Tehdy totiž měli kandidáti tamější organizace ODS, jejíž byla tehdy Markéta Pošíková předsedkyní, vyjádřit rozhořčení nad předvolebním jednáním Marka Semeráda, který jim měl během noci, tři dny před volbami, volat a položit dvě otázky: jednak co proti němu mají a co vědí o fungování obce. "Celé toto jednání pana Marka Semeráda mi nepříjemně připomíná dobu nedávno minulou, kdy byli lidé za odlišné názory stíháni a perzekvováni," napsala Markéta Pošíková dále. A právě tato věta byla posledním podnětem pro Marka Semeráda k podání žaloby. Starosta městysu chtěl po Markétě Pošíkové nejen omluvu, ale i 50 tisíc korun. Finanční záležitosti, mimo zmíněnou peněžní kompenzaci jde i o soudní výlohy, se ještě budou řešit. meč