Zadání projektu na rekonstrukci zálabské Práchovny připravuje odbor regionálního rozvoje Městského úřadu v Kolíně. Po mnoha letech strádání se tak jedna z kolínských dominant dočká zasloužené péče. Práchovna nejspíše byla vybudována jako předsunutá bašta chránící Kolín od severu, a to někdy v průběhu patnáctého století. Své pojmenování „Práchovna“ získala koncem osmnáctého století, kdy zde kolínská vojenská posádka uskladňovala střelný prach.

Co se týká samotné rekonstrukce, dle kolínského místostarosty Jiřího Buřiče je nejprve nutno rozlišit, co se vlastně rozumí pod pojmem Práchovna. V prvním případě se prý jedná o samotnou kamennou věž, v případě druhém o přilehlou lokalitu. Abychom se vyhnuli nedorozumění, rekonstrukcí Práchovny v tomto případě rozumějme věž, město do ní hodlá investovat částku kolem 2 mil. korun. Vedle statického zajištění by podle záměru odboru regionálního rozvoje mělo být uvnitř Práchovny vybudováno schodiště a vršek stavby by měla zakrýt střecha. Uvažuje se i o osvětlení objektu. S revitalizací okolí Práchovny se do budoucna počítá též. A jen pro zajímavost, vyhlídku z nové „rozhledny“ by si návštěvníci měli vychutnat již v průběhu přístího roku.
kop