Slavnostní otevření nové lávky přes Labe se za účasti premiéra Jiřího Paroubka, ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana či hejtmana Středočeského kraje Petra Bendla konalo v pátek 2. prosince loňského roku. Lávka, včetně doprovodných opatření, stála cca 46 mil. Kč, z čeho Město Kolín zaplatilo zhruba polovinu, zbytek tvořily dotace od státu (11,5 mil. Kč), příspěvek od TPCA (8 mil. Kč) či jednorázové odstupné za umístění plynového potrubí od Středočeské plynárenské (2,5 mil. Kč).

Lávka tedy byla otevřena, nicméně předání díla Městu Kolín se prozatím nekonalo. „Fyzicky budeme lávku přebírat asi až v březnu, po odeznění mrazů,“ uvedl místostarosta Jiří Buřič. „I po uvedení do provozu je zatím stále v majetku dodavatelské firmy.“ SDS Exmost musí totiž do jara odstranit veškeré nedostatky, které byly shledány v rámci kontrolního dne, konaného zhruba v polovině prosince loňského roku. Firmu tak čeká např. oprava nedostatečně ukotveného zábradlí před vstupem na lávku na Kmochově ostrově či sladění směru usazení vnitřních výplní zábradlí samotné lávky, které bylo patrně narychlo instalováno bez ohledu na poloviční propustnost světla vždy pouze z jedné strany (zvláště večer toto působí přinejmenším chaoticky), zatravnění terénu apod.
kop