Radek Hála z Centra pro studium politického islámu (CSPI) promluví v úterý 15. listopadu od 19 hodin v Městském společenském domě v Kolíně na téma Islám a svobodný svět. CSPI je vzdělávací instituce zaměřená zejména na vydávání knih. V ČR upozorňuje na málo zřetelnou skutečnost, že významnou částí islámské doktríny jsou konkrétní politické požadavky na jednotlivce i na celou společnost. Věřící jsou vybízeni k aktivnímu prosazování islámských politických principů také v nemuslimských společnostech. Tento přístup vede k napětí, protože prosazované principy jsou v zásadním rozporu s demokratickým uspořádáním a evropským pojetím lidských práv. Radek Hála představí nejdůležitější fakta vycházející ze studia islámské doktríny, hlavní pozornost bude věnovat roli nevěřících v islámu. Během přednášky bude prostor i na dotazy publika. pres