Město Kolín obdrželo prostřednictvím schránky na vánoční přání občanů žádost, aby se hlášení městského rozhlasu opět opakovalo. Proto umístilo na web města jednoduchou anketu, která by měla zjistit, zda jsou občané se současným systémem hlášení spokojeni nebo zda si většina z nich přeje hlášení ještě jednou zopakovat. Do roku 2009 totiž probíhalo hlášení městského rozhlasu náhodně, dle potřeby a hlášení bylo opakováno. Městský úřad však obdržel mnoho stížností a petic na to, že rozhlas obtěžuje právě opakováním. Na počátku roku 2010 byl nalezen kompromis a byly schváleny nové zásady používání městského rozhlasu. Na základě toho bylo hlášení sjednoceno, hlásí se v pravidelný čas a to v 16 hodin (jen výjimečně při krizových situacích, či haváriích se hlásí v jiný čas a tato hlášení jsou pak opakována). Před samotné hlášení je vložena dostatečně dlouhá znělka, která upozorní na hlášení, a občané mají v průběhu této znělky dostatek času se na hlášení soustředit. Město vyzývá obyvatele, aby se účastnili ankety, která je umístěná v levém bloku webových stránek města (www.mukolin.cz), nebo poslali odpověď na marketing@mukolin.cz. Hlasování bude na stránkách úřadu do konce února. MěÚ Kolín