V souvislosti s probíhajícími přípravami na druhou změnu jízdního řádu Českých drah, odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje žádá o předkládání návrhů týkajících zajištění dopravní obslužnosti veřejné linkové dopravy. Kraj též uvítá informace o místních přepravních podmínkách a hodlá zjistit, jaké přepravní potřeby jsou ve veřejném zájmu kolínského obyvatelstva. Krajský odbor dopravy, jakožto dopravní úřad, odpovídá za zajištění dopravní obslužnosti kraje a tutíž musí zajistit vzájemné propojení jednotlivých autobusových linek a spojů, které navíc musí navazovat na osobní dopravu Českých drah.

Veškeré připomínky či požadavky mohou občané Kolína uplatnit prostřednictvím odboru dopravy Městského úřadu v Kolíně, a to nejpozději do 15. dubna tohoto roku.
kop