Nový způsob prodeje bytů z městského majetku do sobního vlastnictví doporučili kolínští radní ke schválení zastupitelům Města Kolína (v pondělí 23. května). Původní návrh, kdy se 708 bytů mělo prodat za plošně stanovenou cenu 3.650 Kč/m2, nebyl zastupiteli po vášnivé diskuzi na minulém zasedání přijat, pouze se schválil záměr byty prodat. Vedoucí odboru správy majetku Kamil Špinka byl pověřen vypracováním nových pravidel, kde budou ceny bytů zohledněny různými faktory.

Pokud návrh projde, bude to znamenat, že základní ceny budou dvě - za cihlové byty 3.600 Kč/m2, za panelové byty 3.400 Kč/m2. Základní cena se vztahuje na byty I. kategorie středního technického stáří, které bylo stanoveno na 20 let, což odpovídá roku 1985 (tj. základní koeficient času = 1). Za každý rok stáří navíc se odečítá a za každý rok opačným směrem se přičítá hodnota 0,01 - nejnižší hodnota koeficientu času však může být 0,6. Obdobně i I. bytová kategorie je vyjádřena číslem 1, v případě II. kategorie (a dalších) se koeficient kategorie poníží na 0,9.

Vzorec pro výpočet konečné ceny bytu je:

nabídková cena = základní cena x podlahová plocha x koeficient času x koeficient kategorie

Další vliv na cenu má samotný způsob koupě, kdy bude vypočtená cena ponížena o dalších 10 % v případě, že peníze za byt budou uhrazeny v den podpisu smlouvy. Ale naopak, v případě využití splátkového kalendáře bude cena bytu navýšena o 8 % roční úrokový výnos z nezaplacené kupní ceny. Ta ovšem může činit max. 70 % z celkové ceny s maximální dobou splatnosti 5 let.
kop