Před 8 měsíci automobilka zavedla systém rozdělení nabídky v závodní jídelně podle semaforu - zelená, oranžová, červená. Během krátké doby se projekt velmi dobře uchytil u zaměstnanců a nyní už celá třetina strávníků volí zelenou barvu, tedy dietní nebo lehká jídla. "Dělení stravy a celkovou koncepci projektu jsme konzultovali i se známou propagátorkou zdravého stravování a životního stylu Kateřinou Cajthamlovou, která našim zaměstnancům vyvrátila řadu mýtů o tom, že chce-li se někdo dobře a dosyta najíst, bez řízku přes celý talíř to nepůjde," komentuje projekt generální manažer oddělení Podnikové záležitosti Vadim Petrov.

Projekt zaujal nejen samotné zaměstnance, ale i nutriční odborníky z Japonska, kteří koncem března navštívili kolínskou automobilku, aby zde načerpali inspiraci. Mezi hosty byli profesorka Jošimi Minari z Fakulty nutričních věd a profesor Noritaka Tokudži z univerzity zabývající se vlivem pracovního prostředí na zdraví. Zástupci TPCA jim představili vývoj projektu a plán jeho dalšího rozvoje. "Vnímali systém stravy podle semaforu jako zcela unikátní a zároveň ocenili jeho jednoduchost. Na oplátku nám představili své vlastní projekty zabývající se zdravou stravou včetně studie Jakuzen (zdravé jídlo) a nabídli nám spolupráci v této oblasti. Značení jídel pomocí semaforu plánují využít v Japonsku a o jeho úspěchu nás budou informovat," dodává Vadim Petrov. meč

Kateřina Cajthamlová. Repro - www