V Zengrově ulici, kolem které vládne v Kolíně ze strany některých občanů napjatá atmosféra, pracuje občanské sdružení Prostor v rámci svých Sociálních programů již od roku 2007. Realizuje zde komunitní práci, která je založena především na vyjednávání s nájemníky o problémech lokality a jejich řešení, poskytuje sociální poradenství, plánuje vybudovat klubovnu a hřiště a nyní s podporou Úřadu práce v Kolíně zaměstnává tři romské obyvatele na úklidové práce.

V současné době mají za sebou úklid Zengrovy ulice a nyní pracují na vyčištění tzv. Ztracené uličky, která vede z Kutnohorské ulice mezi protialkoholní záchytnou stanicí a zahradou vily Pod brankou, ve které má Prostor svoje sídlo. Protože ulička není přístupná a osvětlená, nabízí ideální podmínky např. pro aplikaci drog a podobné nežádoucí činnosti, které vyžadují soukromí a nevyžadují zvídavé pohledy kolemjdoucích. "Myslíme si, že je škoda, když takové zajímavé místo zůstává nevyužito, ba dokonce díky svému stavu působí ostudně až odpudivě. Naším cílem je uličku uklidit, zprůchodnit, osvětlit a vytvořit zde posezení. Mohlo by to být další z atraktivních zákoutí Kolína. Město nám zajišťuje pouze rozvoz kontejnerů, jinak je vše v naší režii," sdělil ředitel Prostoru Petr Steklý.

Zaměstnávání obyvatel ze Zengrovy ulice nepřináší jen pracovní sílu, kam je potřeba, ale zároveň plní i motivační funkci. "Zaměstnaní pracovníci jsou většinou ohroženi tzv. sociálním vyloučením a není pro ně jednoduché získat zaměstnání např. proto, že nemají zkušenosti, pracovní návyky, schopnost jednat s úřady apod. Vykonávání veřejně prospěšných prací by jim mělo pomoci tyto dovednosti získat, připravit je na budoucí zaměstnání. Je to další způsob naší práce v sociálně vyloučené lokalitě," doplňuje vedoucí Sociálních programů Martin Prokop.

Pracovníci budou také zapojeni do stavby plánovaného hřiště a klubovny, jež by měla být v lokalitě Zengrova zahájena ještě letos. O.s Prostor, meč

Zengrovka. Foto - Jiří Červín