Od tohoto měsíce navazuje občanské sdružení Prostor na pilotní projekt veřejně prospěšných prací, do kterého byli ve spolupráci s Úřadem práce Kolín od září do konce listopadu minulého roku zařazeni 3 Romové. Ti tenkrát zlikvidovali 5 ohnisek černé skládky, uklidili Zengrovu a přilehlé ulice, v blízkosti polikliniky připravili místo pro nový parčík a vyčistili tzv. Ztracenou uličku. Nyní výše zmíněné občanské sdružení zaměstnává 7, převážně mladistvých, obyvatel sociálně vyloučené lokality Zengrova. Kolíňáci je mohou vidět při úklidu v Borkách či na Kmochově ostrově. Celý projekt "má pod palcem" vedoucí Sociálních programů Prostoru Martin Prokop. "Vidíme v tomto veliký potenciál. O práci je mezi Romy zájem, měli jsme z čeho vybírat. Se současnou partou jsem zatím spokojený, chodí včas, pracují a jsou v podstatě bezproblémoví," pochvaluje si  Martin Prokop. Od dubna by měl Prostor přibrat dalších 5 pracovníků na veřejně prospěšné práce dotované Úřadem práce, 3 opět na údržbu veřejných prostranství a 2 pro zajištění správy nového hřiště a klubovny v Zengrově ulici. Smyslem akce je pomoci sociálně vyloučeným osobám v získávání pracovních návyků, a tím zvýšit jejich šanci na úspěšný návrat na trh práce, a zároveň dostat pracovní sílu tam, kde je potřeba. Parta by se měla věnovat nejen uklízení, ale také pomocným demoličním a stavebním pracím. meč

Práce ve Ztracené uličce. Foto - archiv Prostoru