Z důvodu opravy propadlé dlažby v průchodu do areálu kolínského zámku od ulic Zámecká – Kovářská bude vstup na parkoviště omezen. Navíc ve dnech 8. a 9. října bude průchod zcela uzavřen. Ve dnech 10. až 14. října dojde k částečnému omezení průchodu z objektu zámku ve směrech Karlova náměstí a parkoviště zámku. Ve dnech 15. a 16. října bude průchod do areálu zámku od ulic Zámecká – Kovářská a zpět opět zcela uzavřen. měú kolín