Vedení města se nebrání případnému pronájmu „staré“ vodárny, kterou před nedávnem město získalo do svého vlastnictví. „Nejprve je nutné vypracovat studii na špičkovou parkovou úpravu v okolí vodárny, čímž byl pověřen vedoucí odboru životního prostředí ing. Horák. O využití samotné vodárny budeme teprve přemýšlet,“ řekl nám radní Ondřej Plašil, který v současné době zastupuje dlouhodobě pracovně neschopného místostarostu Jiřího Krumicha. Současně dodal, že prozatím budou provedeny pouze elementární úpravy, jako např. oprava opadané omítky či zpřístupnění ochozu.

Co se týká ochoty města vodárnu prodat či pronajmout, od zástupce starosty Jiřího Buřiče jsme se dozvěděli, že jeden zájemce o pronájem si vyzvedl všechny dostupné podklady o stavbě a nyní se už jen čeká, s jakým návrhem přijde. „O prodeji však v žádném případě neuvažujeme,“ dodal spěšně Jiří Buřič.
kop