Zbytečné fronty na Dopravním inspektorátu v Kolíně mají potrvat nejméně do jara příštího roku. Je o tom přesvědčen 1. místostarosta Kolína Tomáš Růžička. "S výměnou ministra a odchodem ODS z ministerstva dopravy se mění i přístup k registru vozidel. Vždyť situace je stále zoufale tristní, jak pro motoristy, tak pro úředníky za přepážkou," uvedl. Registr aut je i po více jak roce a půl k uzoufání pomalý a nápor nezvládá. "Registr je pořád pomalý a chybový. Ještě k tomu všemu si na letošní rok ministerstvo dopravy naplánovalo výměnu řidičáků," zoufá si Tomáš Růžička.

V současné době není možné objednat se na dopravním inspektorátu předem. Někteří občané si myslí, že by tím front ubylo. "Tento způsob není pro zdejší oddělení evidence řidičů a evidence vozidel optimální. Za stávající situace by občanům nepomohl, neboť právě s ohledem na zoufale pomalou rychlost centrálního registru by se předem dojednaný čas odbavení posouval a nemohli bychom jej garantovat. Systém objednávání předem bude výborným pomocníkem jak pro občany, tak i pro úředníky, ovšem až za situace dokončení výměny stanovených řidičských průkazů a při zlepšení rychlosti centrálního registru vozidel. Odhaduji, že po zrychlení centrálního registru na jaře příštího roku, jak nedávno avizovalo ministerstvo dopravy, bude pro nás v příštím roce zavedení tohoto systému přínosné a má mou podporu," míní však 1. zástupce starosty.
 
Podle něho ale jisté zlepšení nastalo. "Společně s vedoucím odboru dopravy jsme nečekali až si ministerstvo dopravy pod novým ministrem přizná další problémy s centrálním registrem vozidel a již začátkem léta jsme radu města požádali o personální posílení. Nově přijaté pracovnice se již zapracovaly a i díky všem zainteresovaným pracovníkům odboru dopravy se podařilo čekací doby zkrátit. Teď musíme vydržet do konce roku, kdy skončí zákonodárci naplánovaný souběh výměny řidičských průkazů," tvrdí Tomáš Růžička. červ