Po dlouho odkládaném přidělení dotace se akciová společnost Geosan Group zakousla do rekonstrukce čistírny odpadních vod v Kolíně. Firma aktuálně provádí úpravy objektu lapáku štěrku, odvodnění kalu, spojovacího potrubí a nádrže regenerace kalu. Smlouva mezi městem a zmíněnou společností byla podepsaná smlouva 22. března 2011 s tím, že lhůta výstavby bude 17 měsíců. Jenže 5. září 2011 byla stavba pozastavena z důvodu nevyjasněného financování. Nově jsou v dodatku ke smlouvě o dílo stanoveny termíny zakázky od 1. října 2012 do 31. srpna 2014, který je nejzazším dnem dokončení díla. Rekonstrukce má za cíl především zvýšit kapacitu čovky kvůli zvyšujícímu se počtu napojených domácností. Již dnes pracuje na více jak 100 procent. meč