Odbor dopravy Městského úřadu Kolín oznámil stanovení místní úpravy povozu na silnici č. II/322 (ulici Třídvorské) a na místních komunikacích v ulicích Říční a K Vinici. Důvodem vyloučení možnosti vjezdu nákladní dopravy nad 3,5 tun mimo dopravní obsluhy do ulice Říční v Kolíně je bezpečnost a plynulost silničního provozu. "Důvody ke stanovení místní úpravy provozu je žádost občanů (i výsledek šetření) především z ulice Říční o řešení dlouhodobě nepříznivé dopravní situace. Jako důvod stávající zvýšené četnosti průjezdu nákladních vozidel se bohužel ukazuje nevhodné ´zkracování si cesty´ mezi ulicemi Třídvorská a Ovčárecká. Po projetí z ulice Říční ulicí K Vinici a ulicí Spojovací se nákladní vozidla dostanou na Ovčáreckou ulici a naopak. Bohužel existuje pravděpodobnost možného nárůstu dopravy v souvislosti se zahájením provozu pískovny Veletov, který nemůžeme ovlivnit. Ujetá vzdálenost ´zkratky´ je marginální, ale z určitých důvodů (zejména se vyhnou zatíženému nadjezdu) značná část řidičů nákladních vozidel volí tuto nevhodnou variantu. Ulice Říční není na toto zatížení technicky přizpůsobena. Důkazem je v nedávné době propadlá vozovka v blízkosti křižovatky ulic Říční a K Vinici," podal vysvětlení 1. místostarosta Tomáš Růžička. K realizaci místní úpravy, kterou provedou dodavatel AVE spolu se Správou a údržbou silnic Středočeského kraje, má dojít do 31. července. meč