Poněkud utajený rybník Haltýř v Sendažicích čekají opravy a odbahnění. „Získali jsme dotaci od ministerstva životního prostředí 1,9 milionů Kč. Záměrem akce je odstranění sedimentu rybníku a odpadního koryta, oprava funkčních objektů a oprava opevnění. V prvním kroku bude provedeno vystokování dna nádrže, bude proveden hlavní odvodňovací příkop. Následně bude prováděno odtěžení sedimentů. Odpadní koryto bude v celé délce od výpustního objektu až po propustek pod komunikací pročištěno od vegetace,“ uvedl místostarosta Kolína Michael Kašpar. Celkově by měla akce stát 3,5 milionů. Na jaře rybník vypustí a v srpnu příštího roku budou práce ukončeny. Víc jak 40 let se dle pamětníků rybník nečistil. pres