Senátor Pavel Lebeda neuspěl u Rady města Kolína se žádostí o prominutí poplatku ve výši 20 tis. Kč za vyhrazené parkovací místo před senátorskou kanceláří v ulici Karoliny Světlé. Čtyři radní byli pro vyhovění, 3 proti a 2 se zdrželi hlasování. Ti museli zvažovat dvě skoro protichůdná hlediska: proč by Pavel Lebeda jako ostatní jeho spoluobčané nemohl přispět do obecní pokladny a naopak, má-li Kolín v obou komorách Parlamentu ČR jediného zástupce, proč si ho nenaklonit a neodpustit mu stanovenou sazbu. Nakonec jen těsně převážil pohled na Pavla Lebedu jako na obyčejného člověka, leč skvěle placeného. Senátor žádal městskou radu o odpuštění poplatku opakovaně a opět bez úspěchu. Přesto taxu za letošní rok i přes podanou žádost již uhradil. „Svůj požadavek jsem podal opětovně, neboť ostatní kolegové - zákonodárci mě informovali, že jejich mateřská města si zvolení svých obyvatel do nejvyšších zákonodárných sborů považují za čest a poplatek jim neúčtují. Ani město Kolín v minulosti neúčtovalo svým zákonodárcům poplatek za vyhrazené parkoviště. Nicméně důvody jsem uvedl stejné jako v minulém roce, již jste sice o nich veřejnost informoval, ale pro pořádek: neziskovost provozované kanceláře určené především pro službu občanům,“ uvedl Pavel Lebeda. Podle časopisu Týden dostává Pavel Lebeda měsíčně od státu, tedy z daní občanů, na úhradu senátorské kanceláře 20 tisíc korun a na cestovné 25.600 korun. Základní plat senátora je 56 tisíc korun. meč

Lebeda Pavel