Město Kolín zveřejnilo na svých nových webových stránkách obsah smluv s právníky Tomášem Kasalem a Borisem Jančákem. Dozvíme se z nich například to, že každý právník má smlouvou zajištěnou paušální odměnu 80 tisíc korun bez DPH. Navíc jim případně náleží výlohy za cestovné, "ztrátu času", poplatky a kolky. Dále oběma právníkům smlouva přiznává veškeré případně přiznané náklady řízení vyúčtované protistraně podle advokátního tarifu, kterou se stanoví paušální sazby odměny za zastupování účastníka advokátem. Smlouvy jsou uzavřené na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou. Obě smlouvy se staly předmětem sporu mezi předsedou kolínské ČSSD a starostou Cerhenic Markem Semerádem a kolínským starostou Vítem Rakušanem (Změna pro Kolín). Stěžovateli především vadilo, že advokáti byli vybráni bez výběrového řízení. Rovněž od ledna požadoval, aby mu obě smlouvy byly zaslány. Toho se nedočkal. Po 5 měsících byly zveřejněny na webu města. Městys Cerhenice smlouvu s právníkem na svém webu nezveřejnil. Více v dnešním vydání týdeníku Kolínský Pres. meč