Kolínští zastupitelé po dvou letech schválili další změnu územního plánu, tedy dokumentu, který přesně určuje, jak může být která část území v Kolíně využita. V plánu bylo změn přes šedesát od aktualizace povodňových zón na Sandberku, až po vyhlášení stavební uzávěry na výstavbu ubytoven v Kolíně. Během jednání byla ze schvalování vyjmuta lokalita fotbalového stadionu Šibovka v Křičkově ulici, na němž chtěl investor stavět rodinné domy.  Připomeňme, že vlastník dílu sportoviště chtěl spolu s investorem (Geosan) změnit využití pozemku ze sportovního účelu na rekreační plochy na plochu nízkopodlažního bydlení městského typu. Otázka využití sportoviště však zůstává nejistá.

"Byl to návrh rady města na to, že změna této lokality a jejího charakteru ze sportovní plochy na plochu jiného využití není v rámci územního plánu žádoucí. Radní se jasně domnívali, že primárně, byť tomu současné majetkové poměry příliš nepřejí a situace zůstává patovou, že rekreační plochy na plochu nízkopodlažního bydlení městského typu má zůstat pro sportovní využití a neměla by být využívána pro zástavu," vysvětlil starosta Vít Rakušan. Naopak územní plán byl změněn v okolí jezera Sandberk, kde Povodí Labe vypracovalo rozšíření povodňové zóny. Platí tedy, že ti majitelé, kteří postavili nemovitosti bez povolení, mají šanci na jejich zlegalizování. meč