Stará lávka na Kmochův ostrov je do soboty 18. července bohužel ještě jednou uzavřena. Bude prováděna finální izolace betonové mostovky, se kterou se dlouho čekalo na vhodné klimatické podmínky. Provedení správného technologického postupu s ohledem na záruku je závislé na vyschlém podkladu betonové mostovky, proto se před aplikací provádí aktuální měření. Z tohoto důvodu bylo obtížné dopředu stanovit pevný termín uzavření lávky. Prosíme veřejnost, aby respektovala naprostý zákaz vstupu v případě, že je lávka uzavřena mobilním oplocením. Izolační vrstvy potřebují mezi jednotlivými aplikacemi vytvrdnout, pošlapáním nevyschlé pryskyřice by došlo k znehodnocení. V případě jakékoliv změny termínu uzavření bude Městský úřad Kolín informovat.