Starý Kolín si na základě usnesení obecního zastupitelstva z prosince 2011 vytvořil fond rozvoje a investic pro pitnou vodu. Fond bude veden účetně samostatně a peníze z něj nebude možné použít na jiné akce než na vodárenská zařízení. Starosta Jaroslav Flegl navrhl vytvořit rezervu ve výši 4,01 korun bez daně z přidané hodnoty z každého odebraného krychlového metru pitné vody. I proto se od 1. ledna 2012 navýšila cena vodného v obci ze 21,99 na 26 korun, ačkoliv firma Vodos zdražení nenavrhla. To by do fondu mělo přinést cca 200 tisíc korun ročně. Obec může vložit do fondu i jiné zastupitelstvem schválené finance, například na konci roku, když se uzavírá hospodaření příslušného roku. "Fond by měl mít zřízený každý vlastník vodovodu. Hlavně obce takovýto fond nemají a je to špatně. V okamžiku, kdy končí životnost tohoto vodárenského zařízení, jsou převážně obce překvapeny, kolik bude stát modernizace a kde na ní vezmou peníze. Rozpočty obcí nejsou v naprosté většině případů nejsou schopny tak velké jednorázové investice zafinancovat.," tvrdí starokolínský starosta. Za 10 let by mohl fond nastřádat 2 miliony korun. Jaroslav Flegl by ale raději viděl celkovou částku o 1 milion korun vyšší. meč