Stavební povolení na 2. úsek stavby silničního obchvatu města Kolína nabylo 18. listopadu právní moci. Jedná se o hlavně o přemostění Štítarského údolí, jednoho z nejnáročnějších dílů stavby. "S ohledem na doručování případných odvolání v zákonné lhůtě poštou muselo být ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje posečkáno s vyznačením právní moci na stavebním povolení tak, aby bylo zřejmé, že žádné odvolání nebylo podáno," vysvětlila zpoždění ve zveřejnění informace Nina Ledvinová z Oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Staveniště bylo zhotoviteli předáno v průběhu minulého týdne. Neustále se jedná s vlastníky pozemků o uzavření smluv o budoucích smlouvách na věcné břemeno na uložení překládek inženýrských sítí do pozemků. Dokončení obchvatu se dá očekávat v průběhu jara 2012. meč