Společnost TPCA, která u Kolína vyrábí malá auta značek Toyota, Citroen a Peugeot, vytkla otevřeným dopisem poslanci a radnímu Ondřeji Plašilovi jeho vyjádření na její adresu (více zde):
  Vážený pane poslanče, se zájmem jsem četl rozhovor s Vámi pro Kolínský PRES dne 11. srpna 2009 s titulkem "Když jsme u zdi, tak musíme kousnout" a jeho pokračováním pod titulkem "Kolíňáci by neměli na TPCA doplácet". V rozhovoru vyjadřujte svůj postoj k zadlužení města v souvislosti s městskými byty pro zaměstnance TPCA: "Nepřipustím, a to společně se starostou Buřičem na všech jednáních deklarujeme, aby obyvatelé Kolína dopláceli tak silné automobilce na úkor rozvoje a potřeb našeho města. Už ne!" Obyvatelé Kolína nedoplácejí na TPCA. Zástupci státu a města Kolína se při jednáních o umístění investice zavázali, že zajistí dostatečné množství bytů pro očekávaný rozvoj města a nárůst počtu obyvatel v souvislosti s příchodem investora. Tyto byty byly postaveny městem a jsou v jeho majetku. Obyvatelé bytů hradí nájemné, které je příjmem města. Zmiňujete, že na jednáních deklarujete Váš postoj k situaci, bohužel ho nedeklarujete na jednání s TPCA, navíc způsobem, který by vedl k nějakému konstruktivnímu výsledku. Z iniciativy pana starosty Buřiče a TPCA jsme ustanovili pracovní komisi k městským bytům, která se pod vedením místostarosty Hoffmanna pravidelně schází. Vyzývám Vás proto, abyste se nejbližšího jednání komise zúčastnil a předložil konkrétní informace o míře zatížení města v souvislosti s městskými byty a návrhy, jak tuto situaci společnými silami řešit. Město Kolín a jeho obyvatelé jsou z hlediska sousedských vztahů naší prioritou. Jsme velmi otevření a vstřícní vzájemné problémy řešit. Nashledanou 8. září v 11 hodin v pracovně pana místostarosty Hoffmanna na jednání pracovní komise k městským bytům. S pozdravem, Vadim Petrov, generální manažer oddělení Podnikové záležitosti. meč