V Kolíně mají vzniknout podzemní kontejnery na tříděný odpad, podobné jaké jsou v Kutné Hoře (viz foto). Jejich umístění je naplánováno všude tam, kde hyzdí okolí. Celkem bylo vytipováno 9 míst, kde v každém separačním podzemním kontejnerovém místě bude kontejner na třídění plastů, papíru, barevného i bílého skla. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 200 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty. Financování je zajištěno ze zdrojů Evropské unie, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu životní prostředí. Podzemní kontejnery budou před prodejnou Billa na Nám. Republiky, u vjezdu na parkoviště před Penny Marketem v Benešově ulici, v Bezručově ulici u křižovatky s Dělnickou ulicí, před prodejnou Bezovka v Žižkově ulici, před budovou okresní správy sociálního zabezpečení na parkovišti v Obecním dvoře, ve Vávrově ulici u křižovatky se Želivského ulicí, před "novou" poliklinikou ve Smetanově ulici, pod domem č.p. 1355 v ulici Antonína Kaliny a v Rubešově ulici u křižovatky s Mostní ulicí. meč