Nejvíce dětí zapsala do 1. tříd pro ročník 2009-2010, stejně jako loni, ZŠ Kolín IV, Prokopa Velikého - 99. U 17 z nich ale rodiče požádali o odklad a tak od září by měli do uvedeného zařízení nastoupit 82 prvňáčci. Jako druhá největší počet zapsala ZŠ Kolín III, Lipanská (75-12=63), třetí skončila ZŠ Kolín III, Masarykova (60- 9=51), čtvrtá ZŠ Kolín II, Bezručova (60-11=49), pátá ZŠ Kolín V, Mnichovická (45-8=37), šestá ZŠ Kolín V, Ovčárecká+Sendražice (37-6=31) a sedmá ZŠ Kolín II Kmochova (36-5=31). Celkem se v Kolíně dostavilo k zápisu, jenž se konal 15. a 16. ledna, 409 dětí. meč

Kolínské školy se od září těší na prvňáčky