V Týnci nad Labem se bude stavět nový objekt mateřské školy. Vyroste ve Flosově ulici ve stávajícím areálu školky. Bylo již vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby. Podle starosty Josefa Poláka by se v ideálním případě mělo začít stavět na jaře 2011. Díky nové budově bude moci mateřskou školu navštěvovat o 22 dětí více než dosud, celkem tedy 84. Důvodem pro stavbu je jednak větší zájem o umístění dětí v předškolním věku a jednak skutečnost, že současná školka již neodpovídá hygienickým předpisům. meč

Týnec nad Labem z mostu. Repro - wikipedia