Základní škola v Týnci nad Labem našla další způsob, jak si přivydělat. Kromě starého papíru, víček z PET lahví, baterií a elektrospotřebičů sbírá nově i hliník a použité rostlinné oleje z domácností. „Pokud vyhazujete hliníkové plechovky od nápojů, obaly od sýrů a čokolád, některá víčka od jogurtů a další hliníkové výrobky do směsného odpadu, je možné odevzdat tuto surovinu buď prostřednictvím dětí, nebo po dohodě panu školníkovi,“  upozorňuje veřejnost prostřednictvím internetu a hlášením městského rozhlasu ředitel školy Jaromír Snížek. Použité přepálené rostlinné oleje je možné slévat např. do PET lahví a odevzdat u vedoucí školní jídelny buď osobně, nebo opět prostřednictvím dětí. V oleji nesmějí být nečistoty (strouhanka, zbytky potravin apod.). Tříděním a sběrem těchto odpadových surovin občané pomohou životnímu prostředí a škole umožní získat část finančních prostředků pro další vybavení. meč

Ze zápisu do 1. tříd v týnecké škole. Repro - www.zstynecnl.cz