Na kolínské Labe se vrátily vydry. O Vánocích bylo možno spatřit tyto lasicovité šelmy třeba na této řece u Lučebních závodů Kolín. Odborníci měli ještě přednedávnem za to, že už se nikdy na Labe vydra nevrátí. Podle hygieniků je dnes většina českých řek "jen" znečištěná, předtím silně znečištěná. Vydry mají přirozené nepřátele, ale nejnebezpečnějším nepřítelem je člověk. Během 20. století byl v některých lokalitách jejího areálu rozšíření zaznamenán až drastický pokles volně žijících vyder kvůli jejich náchylnosti na vodu znečištěnou jedovatými látkami, ale svůj podíl na tom jistě má i ilegální lov pro vysoce ceněnou kožešinu a ztráta přirozeného biomu. Výskyt vyder byl zaznamenán i v okolí Pardubic na březích Labe a v okolí Opatovického kanálu. červ