Pokud všechno dobře půjde, Kolín by mohl mít do 4 let vlastní víno. V dubnu 2012 bude díky projektu Městské knihovny Kolín a grantovému programu Partnerství pro Kolínsko založen na parkánu za kolínskou synagogou vinohrad. Ten v těchto místech existoval a pečoval o něho rabín Richard Feder. "Díky projektu dojde k úpravě parkánu, k jeho vyčištění od náletových dřevin a k umístění laviček. Projekt vyvrcholí sázením vinné révy v dubnu 2012 za účasti významných osobností. Tedy v roce, kdy si připomeneme 70. výročí transportů kolínských Židů do koncentračních táborů. V současné době je nakupována mechanizace a potřebné zahradnické náčiní. Známe již umístění a velikost i dodavatele vinohradu. Vinohrad bude mít oproti předpokladům o 20 metrů více, bude dlouhý 45 metrů a vybuduje ho společnost Vinné sklepy Kutná Hora, která sama obhospodařuje jen na Kutnohorsku na 52 hektarů a se zakládáním vinic má již dlouholetou zkušenost - obnovují například vinohrady na Kuksu. Ředitel Vinných sklepů Lukáš Rudolfský osobně budoucí vinohrad vyměřil a prozkoumal podloží na parkánu. Doporučil i odrůdu - Rulandské modré - víno, které do Čech přivezl král Karel IV. Jak příznačné pro název vinohradu," řekl ředitel knihovny Pavel Kárník. meč

Vlevo Pavel Kárník, vpravo Lukáš Rudofský. Foto - Jaromír Novotný