Charitativní organizace "Knit A Square - Upleť čtverec" získala za krátkou dobu působení  v ČR stovky
podporovatelek. Co dělají? Háčkují nebo pletou dvaceticentimetrové čtverce, posílají je do Jižní Afriky a zde z
nich vznikají deky určené pro sirotky s AIDS. Dek je potřeba opravdu mnoho, počet postižených dětí je odhadován 
v Jižní Africe na 1,4 miliónů. Protože "Upleť čtverec" není v ČR registrovanou neziskovou organizací sdružují se 
pletařky po okresech a krajích a hotové čtverce posílají poštou společně, aby se podělily o náklady za dopravu. 
Více informací najdete na webové adrese (upletctverec.wordpress.com). Ženy z Kolína mohou využít sběrné místo 
čtverců, které si doma zřídila Darina Nováková (Dělnická 790) tel. 606 466 400, v Kutné Hoře zajišťuje stejnou 
službu Svatava Keltnerová (17. listopadu 113) tel. 732 967 228. slad