Město Kolín zakoupí z vlastních peněz několik fotopastí, které budou mít parametry pro potřeby jak městské, tak republikové policie. Fotopast je schopná odeslat i textovou zprávu na určený mobilní telefon nebo operačnímu středisku obou policií, co se v dané lokalitě děje. Kam město zamýšlí fotopasti umístit, není známo a podle starosty Víta Rakušana to ani není v zájmu města. Některé fotopasti, mají být k dispozici minimálně tři, budou určeny pro odbor životního prostředí Městského úřadu Kolín kvůli černým skládkám, zmínil místostarosta Michael Kašpar. Jedna fotopast přijde na zhruba 8 tisíc korun. meč