V rámci projektu Bezpečný Kolín a preventivní okrskové služby byly Městskou policií Kolín na území města obnoveny tzv. Schránky důvěry. Jak na www.mukolin.cz ředitel Městské policie Kolín Viktor Prokeš popsal, v první fázi bylo umístěno schránek pět, do každého okrsku jedna schránka. Na každé schránce je kromě jejího označení uveden taktéž kontakt na příslušného okrskového strážníka, na kterého se mohou občané v rámci okrsku obrátit. Schránky jsou umístěny: na zdi Kolínského zámku vlevo od vjezdu na parkoviště zámku v ulici Sokolská, Kolín II, u vchodu do lékárny v "šestnáctipatráku" v ulici Tyršova č.p. 976, Kolín II, u vchodu do budovy polikliniky v ulici Smetanova č.p. 764, Kolín IV, na zdi jednoho z "Tatra domů" u vchodu č.p. 397 v ulici Ovčárecká, Kolín V a na zdi městského domu č.p. 1000 v ulici Antonína Kaliny, Kolín V.

Jednou z činností okrskové služby Městské policie Kolín je vyjímání obsahu schránek důvěry a jejich další zpracování. Do těchto schránek mohou občané vhazovat nalezené předměty, jako jsou například peněženky, pouzdra na doklady, klíče, platební karty, alba na fotografie a další předměty osobní potřeby. Někteří občané, kteří s městskou policií chtějí komunikovat anonymně, mohou do schránek vhazovat dopisy, ve kterých žádají městskou policii o pomoc nebo chtějí upozornit na nedostatky v okolí svého bydliště. Okrskoví strážníci budou schránky důvěry vyjímat několikrát v týdnu a s obsahem bude naloženo dle platných zákonných norem. Taktéž podněty připomínky zpracuje městská policie sama, popřípadě je předá příslušným orgánům obce nebo veřejné moci. mukolin.cz, pres