V rámci zbraňové amnestie od 1. července do 31. prosince 2014 bylo loňský rok odevzdáno na kontaktním místě v Kolíně celkem 162 zbraní. Lidé přinesli zbraně od pistolí přes samopaly až po tarasnici a dělo. Mnoho zbraní bylo také domácí výroby. Všechen odevzdaný materiál bude na specializovaných pracovištích podroben odbornému zkoumání, které je nezbytné kvůli zjištění, zda nebyl se zbraní spáchán trestný čin. Na územním odboru Kolín byla odevzdána tarasnice T21 ráže 82 mm a protitankové dělo polské výroby. D-44 ráže 85 mm a samopal zn. Haenel, model MP40, ráže 9 mm Luger.

Největší zbraní bylo v Kolíně na Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní odevzdané polní dělo ráže 85 milimetrů. Dělo bylo české výroby a pravděpodobně je z roku 1948. Podle tiskové mluvčí kolínských policistů Petry Potočné bylo dělo zcela nefunkční. "Bude podrobené balistickým expertízám a pak bude úředně znehodnoceno," řekla Petra Potočná. Potom má být historické dělo vráceno majiteli. "V ostatních případech se jednalo o standardní zbraně," dodala.

Žádné problémy s nelegálně drženými zbraněmi zmíněné oddělení nezaznamenalo. Na Kolínsku je čtyři tisíce legálních držitelů zbraní většinou pistolí. Ve Středočeském kraji bylo odevzdáno celkem 835 zbraní a 22. 389 kusů střeliva. Nejvíce zbraní v regionu Praha západ 193 kusů a nejméně v příbrami 115 kusů. červ