Kino v Krakovanech po několikaměsíční odmlce opět zahájilo svůj provoz, do budoucna je zde plánována minimálně jedna filmová produkce měsíčně. Prvního promítání se zúčastnilo zhruba šedesát diváků z Krakovan a okolí. „Výběr titulů chceme směřovat tak, aby místní kino mohli znovuobjevovat všichni občané bez rozdílu věku. Filmový klub při kině Krakovany nabídne kvalitní snímky z fondů domácí i světové tvorby. Kromě toho bude prostor otevřen i ostatním kulturním a společenským počinům - výstavám, divadelním vystoupením, hudebním recitálům, přednáškám a své místo zde najdou také aktivity místních spolků a sdružení,“ uvedl mgr. Robert Gruzovský za Stranu zelených a Region 2000.

Právě tyto dvě organizace se na uvedení kina do provozu podílely. Členové Strany zelených realizovali dlouhodobý záměr obnovit tradiční promítání, Region 2000 pak zajišťuje technický provoz kina. Projekt podpořilo i zastupitelstvo obce. „Věříme, že se nám spolu s občany Krakovan, Božce a okolí podaří obnovit historickou tradici kina v Krakovanech, výjimečného svým postavením v rámci celého regionu. Těšíme se na Vaši návštěvu a společné kulturní zážitky,“ dodává mgr. Gruzovský.
kop