Rada města Kolína v pondělí 23. března schválila návrh na úpravu sazby parkovného v lokalitě Karlova náměstí a kolínský zámek (pivovar). Změna ceny za stání silničního motorového vozidla se nově změní nejen ve všední den, ale i o víkendu.
 Současná cena 50 Kč/hod se ve všedních dnech (pondělí až pátek) v době od 7 do 18 hodin od 1. května mění na sazbu 50 Kč/hod s bonusem prvních 15 minut sazby zdarma. To znamená, že pokud motorista zaplatí například 5 Kč (minimální platba), může parkovat až 21 minut, při zaplacení 10 Kč až 27 minut, za první hodinu parkování nově zaplatí 38 Kč a v případě parkování na dvě hodiny zaplatí 88 Kč místo stávajících 100 Kč. „Tímto opatřením preferujeme krátkodobé zastavení na 20-30 minut pro občany, kteří nepotřebují v centru dlouhodobě parkovat, a půlhodina jim umožní krátkou návštěvu obchodu či postačí k nákupu na každodenním trhu. Věříme, že úprava sazby může být určitým bonusem, jak podpořit snahy živnostníků a podnikatelů o oživení centra,“ vysvětlil místostarosta Tomáš Růžička.

Město Kolín počítá s nižším výběrem parkovného a rada města při rozhodování o návrhu zvážila i jiné pohledy na úpravu cen parkování. Původním záměrem sazby 50 Kč/hod bylo ovlivnit chování motoristů a parkování i dopravu z náměstí přenést dál od centra. Nastavení vysoké ceny za parkování, která je srovnatelná s cenou v centru Prahy, tento efekt nepřineslo. Rada města zvážila i stávající situaci obchodníků a změnu sazby vnímá jako již zmiňovanou podporou kamenných obchodů v centru našeho města.

Další úpravou je víkendová sazba, kdy od soboty 12.30 hodin do pondělí 7 hodin bude parkování na vyhrazených placených místech Karlova náměstí zdarma. „Víkendová úprava parkovného je z našeho pohledu standardní záležitostí jak podpořit víkendový život v centru města a umožnit turistům volné parkování. Zároveň toto opatření nabídne občanům bydlícím v centru další  parkovací místa. Samotnou úpravou se zabývala i komise dopravy, která uvedený záměr podpořila. V příštím roce, po dokončení stavebních prací na opravách Veigertovského domu, je našim záměrem zavést do centra jednu linku autobusové dopravy. S ohledem na historickou část města bude zvolen pouze malý autobus," doplnil Tomáš Růžička. Město Kolín považuje stávající úpravu cen parkování za testovací sazbu, která může být po vyhodnocení upravena.

Poslední změnou je sazba parkovného v areálu kolínského zámku (pivovar), kterou město nově snižuje v sobotu v čase od 6.30 do 12.30 hodin z 12 Kč na 10 Kč. Veškerá uvedená opatření začnou platit od 1. května. www.mukolin.cz