Město Kolín společně s Komisí pro občanské záležitosti Rady města Kolína pro rodiče a jejich děti i v letošním roce připravuje tradiční slavnostní obřad Vítání občánků. Protože zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů bohužel radnici neumožňuje využívat údaje o narozených dětech, obrací se na veřejnost s prosbou o vyplnění jednoduchého formuláře, kde mu svým podpisem dá potřebný souhlas ke zpracování osobních údajů. Jednoduché formuláře jsou k dispozici na matrice a podatelně Městského úřadu Kolín (radnice) a na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kolín (bývalá budova okresu).

Slavnostní obřad začíná krátkým pásmem písniček nebo básniček, které si pro příchozí připravují děti z kolínských základní škol a mateřských školek pod vedením zkušených pedagogů. Aktuálně má město Kolín již v tuto chvíli přihlášeno dalších 76 dětí a první slavnostní obřad v tomto roce proběhl v měsíci lednu. Podrobnější informace nalezete také na webu města http://www.mukolin.cz/cz/obcan/socialni-sluzby/vitani- obcanku/. j. holubová, tisková mluvčí