Územní odbor Kolín, Dopravní inspektorát se sídlem v Kolíně III ve Václavské ulici 11, sděluje, že od 2. ledna bude probíhat rekonstrukce budovy. Proto dojde k uzavření hlavního vchodu do budovy dopravního inspektorátu z ulice Václavské, a to i pro pacienty ordinace praktického lékaře MUDr. Heleny Jurkové, která je umístěna v přízemí této budovy. Vstup do budovy bude možný pouze v doprovodu policisty nebo popřípadě zdravotnického personálu z ulice Politických vězňů a to přes dvůr domu čp. 109 - detašované pracoviště OHK Krajského ředitelství policie Středočeského kraje. U uzavřeného hlavního vchodu z ulice Václavské, tak i u zadního vchodu z ulice Politických vězňů bude umístěna telefonní hláska, kde se návštěvníci budou moci domluvit, jak se zdravotnickým personálem, tak i s pracovníky dopravního inspektorátu o doprovodu do budovy. Za komplikace spojené s rekonstrukcí se Policie ČR Kolín omlouvá. červ