Odpadová firma AVE Kolín zahájila vybírání poplatků za odpady pro občany města Kolína na rok 2016. Cena na rok 2016 zůstává stejná jako v předchozím roce a činí 648 Kč za osobu a rok. Poplatky je nutno uhradit do konce února 2016 na novém zákaznickém centru v Sokolské ulici v Kolíně (bývalý pivovar - budova CEROP). V případě pololetních plateb je cena pro jednu osobu 324 Kč za pololetí, při platbě na druhé pololetí je cena navýšena o administrativní poplatek ve výši 27 Kč za osobu. Do 28. února 2016 se musí uhradit poplatek za 1. pololetí 2016, do konce června 2016 by měl být uhrazen zbytek poplatku. V období 4. ledna do 31. března 2016 mají občané města Kolín také možnost využít akční nabídky prodeje nádob na směsný komunální odpad. Nádobu o objemu 120 litrů si mohou zakoupit za 600 Kč (pouze formou výměny). MěÚ Kolín