V Cerhenicích ukončena stavba, která díky využití moderních inteligentních dopravních systémů zajistí vyšší bezpečnost dopravního provozu. Projekt s oficiálním názvem "Bezpečnostní a environmentální úpravy inteligentními dopravními systémy na silnicích č. III/3294 a III/3297 - Cerhenice" byl financován Středočeským krajem a ze zdrojů ROP. Cílem projektu bylo zajistit vyšší plynulost a bezpečnost dopravního provozu v městysi, související nejen se stávajícím životem městyse, ale také s ohledem na realizaci nových projektů, kterými městys zvyšuje kvalitu života jeho obyvatel.

Díky novému průtahu Cerhenice - Ratenice - Vrbová Lhota až k dálnici D11 také začalo projíždět více osobních automobilů i kamionů, a proto bylo nezbytné situaci řešit efektivním využitím světelně řízených křižovatek a chodeckých přechodů, ale i zavedením systémů měření úsekové rychlosti. Realizátorem zakázky se stala společnost AŽD Praha s.r.o., která technologie podle projektu umístila a uvedla do provozu za rekordní tři měsíce.

Rozmístění světelně řízených křižovatek a přechodů bylo voleno tak, aby zajistilo co největší bezpečnost dopravního provozu nejen v okolí stávajících veřejných institucí, jako jsou školka a škola nebo denní stacionář, ale také v blízkosti environmentálního centra na náměstí Míru, jehož otevření se plánuje v první polovině roku 2016, a plánované výstavby mateřské školy ve Školské ulici. d. laňka