Městské zastupitelstvo v Kolíně minulé pondělí jednomyslně odsouhlasilo vytvoření nové organizační složky města s názvem Správa veřejných pohřebišť. Pečovat bude o ústřední kolínský hřbitov a dále o nekropole v Zibohlavech a Sendražicích. V součtu to znamená 8.200 hrobů a 9 hektarů půdy. Opatření má mj. přinést snadnější vedení účetnictví a pružnější investice do obnovy hřbitovů a obřadní síně. Spolu se správou hřbitova si město od 1. ledna 2014 naloží na své bedra i řadu nesnází v čele se stovkami nevyplacených hrobů. S určitými problémy však město počítá a pokusí se je vyřešit. Navrch město bude muset vydat první cca 2 miliony korun na počáteční investice. Přes jiné následné výdaje nehodlá radnice do roku 2015 zvyšovat ceny za pohřební místa. Více informací otiskuje dnešní nové číslo týdeníku Kolínský Pres. meč