Městys Cerhenice byl letos úspěšný při získávání dotací z fondů Středočeského kraje. Na základě rozhodnutí zastupitelstva Středočeského kraje obdrží 5,2 mil. Kč na rekonstrukci silnice a parkovacích míst od železniční zastávky k poště a rekonstrukci Školské ulice. S pracemi v těchto lokalitách se započne hned na začátku července. V průběhu léta začne městys budovat i kanalizaci v Cerhýnkách, na jejíž výstavbu získal dotaci ve výši 3 mil. Kč z Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje. V plánu je 1. etapa, která zahrnuje výstavbu přivaděče a přečerpávací stanice od hřbitova podél silnice na Dobřichov k Cerhýnkám. Celkem 800 tis. Kč se Cerhenickým podařilo dostat z Humanitárního fondu jako příspěvek na již budovaný stacionář. Díky tomu obec může vlastní ušetřené prostředky použít na rozšíření mateřské školky. Nová třída totiž vznikne v bývalém bytě manželů Zvěřinových. Měla by být v provozu již od září. Kapacita dětí ve školce se tak navýší o 10. TJ Sokol Cerhenice získal 500 tis. Kč na pokračování rekonstrukce hřiště a je plně na něm, jak danou částku využije. V úvahu připadá vybudování multifunkčního hřiště, případně úprava zavlažování a tribuny před hospodou pana Krause. Hasiči se těší na 200 tis. Kč, za něž si mladí hasiči chtějí pořídit stříkačku. Z Fondu kultury dorazí do Cerhenic 100 tis. Kč na tisk knížky o herečce Blance Waleské. meč

Cerheničtí fotbalisté se těší na tribuny před hospodou pana Krause. Foto - www.cerhenice.cz