Všeobecná zdravotní pojišťovna neobnovila smlouvy s několika nemocnicemi ve Středočeském kraji, včetně Oblastní nemocnice v Kolíně. Podle ředitele nemocnice Luďka Rubáše se jedná o svévolný akt ministerstva, který nevychází z žádného pochybení postižených nemocnic. „Troufám si říct, že opatření ministerstva zdravotnictví, která se neopírají o žadnou koncepci, vedou k prodražení zdravotní péče, chaotizují současný stav, jsou nepříjemná jak pro lékaře, tak zejména pro pacienty, kteří se v takové složité situaci těžko orientují a přináší jim to jen újmu,“ komentuje situaci Luděk Rubáš.

Podle předsedy dozorčí rady kolínské nemocnice Petra Tlučhoře vyslovila rada plný souhlas s poskytováním péče pojištěncům VZP ve stejném rozsahu jako doposud, a to i navzdory trvání bezesmluvního vztahu. Dále vyjádřil přesvědčení, že výběrová řízení (jejichž odložení tento stav způsobilo) na poskytování lůžkové péče ve Středočeském kraji snad proběhnou co nejdříve a ministerstvo zdravotnictví dostojí slibu, ve kterém se zavázalo dodatečně uhradit péči poskytnutou od 1. ledna letošního roku. O krytí vynaložených prostředků by se prozatím měl postarat Středočeský kraj, krajští zastupitelé budou v této záležitosti hlasovat na mimořádném zasedání v sobotu 14. ledna.
kop