Minulý týden začalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města Kolín, upozorňuje www.mukolin.cz. Hlavním tématem výzkumu je spokojenost obyvatel s různými aspekty života v našem městě a získání námětů na možná zlepšení. Šetření provádí pověřené osoby (převážně studenti), které se budou prokazovat průkazem města. Odpovědi na krátký dotazník budou sbírány na veřejných místech i v náhodně vybraných domácnostech. Dotazník je určen pro osoby starší 15 let, je anonymní a bude sloužit výhradně k účelu analýzy spokojenosti obyvatel Kolína. Toto šetření je součástí dlouhodobé snahy města sledovat potřeby a názory občanů našeho města. Výsledky šetření se stanou podkladem pro další zkvalitňování života v Kolíně. "Vaše názory a připomínky nám pomohou naše město společně měnit tak, abychom vytvářeli příjemné prostředí pro život v něm. Výsledky výzkumu budou zveřejněny v průběhu října na veřejném semináři (konkrétní datum a čas konání budou upřesněny)," píše se na městských webových stránkách. měú kolín, pres