V pondělí 10. října vypukla oprava teras za Městským společenským domem v Kolíně (MSD). První na řadě bylo kácení všech stromů a likvidace dlažby sbíječkami. Terasy budou zbourány až na jejich konstrukci, tu poté stavaři opraví a nakonec terasy postaví znovu, popsal postup prací ředitel MSD Zdeněk Hejduk.
Rozsáhlá stavební akce, na níž přispěla částkou 600 tisíc korun automobilka z grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko, zahrnuje předláždění teras identickými dlaždicemi, provedení nové izolace proti povrchové vodě, statické zajištění nosné železobetonové konstrukce, opravu průvlaků, údržbu ocelového původního zábradlí terasy, odstranění výplní, nátěr i úpravu schodiště a žulového obkladu stupnic a podstupnic. Odstraněn bude bazén, upraven terén zahrady a cesty, vzniknou nové zelené plochy, výměněno bude zábradlí nad tratí, přibude ochranné průhledné sklo v nerezových rámech a bezpečnostní oplocení dvou sloupů trakčního vedení dráhy. V plánu je i nové zahradní osvětlení plochy zahrady i terasy, instalace nových laviček a odpadkových košů na zahradě a stavební úpravy průchodu z restaurace na terasu.
Celá akce je rozdělena na dvě části. První, zde oprava horní části terasy a schodů MSD, již probíhá. „Terasa je v současné době ve špatném technickém stavu, je proto nutné provést opravu hydroizolace a pokládku nové pochozí vrstvy. Nutné je provést i opravu nosné konstrukce (železobetonové výztuže, průvlaky a reprofilování). Na repasovanou nosnou konstrukci budou sestaveny zpět všechny vyrovnávací, izolační a povrchové vrstvy. Terasa tak zachová svůj architektonický vzhled, který bude korespondovat se samotnou budovou MSD. Předpokládaná cena zakázky byla dle projektantů 2,3 miliony Kč, soutěží se snížila na 1,9 milionu Kč. Zhotovitelem a vítěznou firmou je SARK engineering, s.r.o.,“ uvedl místostarosta Michel Kašpar.
Po dokončení oprav by měly být terasy přístupné veřejnosti nejen v pracovní době radnice, ale i večer a o víkendech, což dlouhá léta nebylo možné. O terasy se má starat osazenstvo restaurace Budvarka, která výměnou získá možnost na terasách provozovat živnost. pres