Dnes má začít revitalizace Kmochova ostrova a Křičkovy ulice, konkrétně fáze týkající se úpravy zeleně. Kromě kácení náletových dřevin a úpravy keřového porostu, budou odborně ošetřeny i stromy na ostrově, kterých je zde víc než tisícovka. Cílem revitalizace zeleně v ulici Křičkova je především ošetření životaschopných dřevin a obnova dřevin nacházejících se v havarijním stavu novými dřevinami. Celkové náklady na akci nazvanou Revitalizace veřejné zeleně vybraných lokalit města Kolína jsou 5,083 milionů korun. Fáze úpravy zeleně by měla být dokončena v září. Městu Kolín se na úpravu zeleně podařilo získat dotaci z OŽPZ a EU, která uhradí 75 procent nákladů.
"
Základním cílem projektu revitalizace Kmochova ostrova a Křičkovy ulice je zlepšení zdravotního stavu dřevin a tím zlepšení jejich provozní bezpečnosti, prodloužení doby jejich udržení na stanovišti. Obnova významné sídelní zeleně v těchto dvou na sebe navazujících lokalitách je nezbytná z důvodu zlepšení stavu části přírody v urbanizované krajině jako celku, což povede k posílení diverzity sídelních biotopů. V případě obyvatel města dojde ke zlepšení jejich životních podmínek a posílení pocitu sounáležitosti k místu svého bydliště," sdělil vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Radek Smutný.

Celá akce je podpořena dotačně v rámci Ministerstva životního prostředí a aktuální stav porostů si všichni mohou zkontrolovat na portálu www.stromypodkontolou.cz. Celou akci, která bude probíhat prakticky 6 měsíců, bude odborně dozorovat technický dozor, který bude garantem správnosti a preciznosti provedení všech opatření.

Plocha regenerované zeleně čítá 6,45 hektaru, bude ošetřeno 750 kusů stromů a 169 metrů čtverečních keřových a stromových skupin, 158 kusů dřevin (solitéry) bude pokáceno, stejně tak bude naloženo z 55 čtverečními metry skupin dřevin, bude vyfrézováno 34 pařezů, naopak bude vysázeno 120 stromů a 158 kusů keřů, bude založeno 136 metrů čtverečních trávníku, celková délka regenerovaného stromořadí činí 264 metrů.Radnice se omlouvá se za případné omezení dostupnosti některých částí Kmochova ostrova a Křičkovy ulice v souvislosti s realizací akce. j. holubová