Jednání Zastupitelstva města Kolína by se měla v budoucnosti vysílat po Internetu nejen zvukem, ale i obrazem. Obrazové vysílání je ale zatím ve fázi příprav. "Město musí jasně stanovit účel pořizování video záznamu z jednání zastupitelstva. Rozhodne-li se zastupitelstvo pořizovat záznam tak, že je celý pořad zastupitelstva snímán v autentické podobě bez jakýchkoliv úprav, pak se jedná o vytváření dokumentu, na který se vztahují ustanovení zákona číslo 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Takto vzniklý dokument může sloužit pouze jako podklad pro pořízení zápisu z jednání zastupitelstva. V případě, že chce město pořizovat videozáznam a následně tento videozáznam zpřístupňovat na webových stránkách, lze pouze v případě dodržování platných zákonů," řekla mluvčí radnice Jiřina Holubová. Jestli tedy budeme skutečně koukat na jednání zastupitelů z bezpečí domova a kdy, to se uvidí v nejbližších týdnech. meč

Vedení města Kolína. Zleva: Jan Pospíšil, Vít Rakušan a Tomáš Růžička