Od 1. ledna 2012 se v Kolíně nebude moci v některých lokalitách pít veřejně alkohol a provozovat výherní hrací přístroje. Toho dne nabudou účinnosti obecně závazné vyhlášky zakazující konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství a o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů (nikoli videoterminálů) zakázáno. Městští zastupitelé je schválili minulý týden. Účelem "protialkoholní" vyhlášky je vytvořit opatření směřující k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, k ochraně před škodami na zdraví působenými alkoholem zejména u dětí a mladistvých a k mravnímu vývoji dětí a mladistvých. Zákaz se týká všech autobusových zastávek ve městě, náměstí (až na Karlovo), Komenského parku a okolí základních a mateřských škol, divadla, polikliniky, kina, vlakového a autobusového nádraží, obchodního centra Futurum, Tesko, OBI, penzionu pro důchodce, parčíku a dětského hřiště u Kauflandu. Kdo vyhlášku poruší a bude chycen, hrozí mu pokuta do 30 tisíc korun. "Antihazardní" vyhláška se dotkne 20 heren v širokém centru města a okolí nádraží. Důvodem pro tento krok je prý neúměrné množství provozoven s výherními hracími přístroji na území města a s tím spojených nežádoucích jevů, jako jsou třeba vandalismus a trestná činnost. Podrobnosti o obou vyhláškách najdete v dnešním novém čísle týdeníku Kolínský Pres. meč