K poslednímu prosinci loňského roku se Kolínu podařilo přesáhnout třicetitisícovou hranici obyvatel o cca 170 lidí. V rámci motivační akce - kdy město slíbilo každému, kdo se přihlásí k trvalému pobytu, odměnu 1.000 Kč - se přihlásilo kolem šesti stovek občanů. „Nenaplnila se katastrofická vize, že se do Kolína přihlásí různé živly,“ prohlásil tajemník Městského úřadu v Kolíně Jiří Kamínek. „Přihlašovali jsme totiž pouze lidi, kteří splňovali zákonné předpoklady.“

V této souvislosti vyjádřil starosta Miroslav Kaisler přesvědčení, že Kolín se již pod třicetitisícovou hranici nedostane. Nutno ovšem dodat, že v tuto chvíli se ještě neví, zda bude vyhlášeno místní referendum o oddělení Sendražic od Kolína a pokud ano, jak dopadne. Pokud se Sendražice skutečně osamostatní, Kolín se ocitne poměrně hluboko pod hranicí 30 tis. obyvatel.

Zhruba 10 mil. Kč, které díky překonané třicetitisícové hranici obyvatelstva dostane Kolín od státu navíc, přijdou do městské kasy až v roce 2007.
kop