Pro období od 1. ledna byla stanovena nová výše životního minima. Pro všechny občany starší 26 let činí 4.300 Kč. Vyplácení státních dávek sociální péče, zpravidla do výše životního minima, má opodstatnění v případech, kdy čistý příjem nedosahuje společensky určeného sociálního minima a jeho navýšení není možné vlastním přičiněním zajistit ze zdravotních, věkových či jiných vážných důvodů. Vyplácená výše dávky záleží na individuálním posouzení sociální a ekonomické situace rodiny, může tak být poskytována pod i nad úroveň životního minima.

Životní minimum se dělí na dvě části. První se vztahuje k základním osobním potřebám jednotlivých členů rodiny, patří do ní např. náklady na stravu, ošacení, obuv či osobní rozvoj. Druhou částí jsou částky potřebné k základnímu zajištění chodu domácnosti, tedy náklady na bydlení a související služby.

Aktuální částky životního minima jsou následující:

1) Měsíční částka potřebná k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb činí pro dítě do 6 let - 1.720 Kč, od 6 do 10 let - 1.920 Kč, od 10 do 15 let - 2.270 Kč, od 15 do 26 (nezaopatřené) 2.490 Kč a pro ostatní občany 2.360 Kč.

2) Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost činí pro jednotlivce - 1.940 Kč, pro dvoučlennou rodinu - 2.530 Kč, pro tří nebo čtyřčlennou rodinu - 3.140 Kč a pro pěti a vícečlennou rodinu - 3.520 Kč.
kop